ל.י. הופמן, אדריכלים ומתכנני ערים
תמא 38 ברמה"ש
תוכן בבניה