ל.י. הופמן, אדריכלים ומתכנני ערים
מרכז קהילתי נוה רסקו
תוכן בבניה