ל.י. הופמן, אדריכלים ומתכנני ערים
אור יהודה
תכנית להקמת מבנה מודרני לשימושי מסחר ותעסוקה 

הבניין המוצע, בגובה 7 קומות מעל קומת קרקע גבוהה וקומת גג לשימושים טכניים כן 3 קומות מרתף חניה,

במבנה מתוכנן אטריום שחזיתו פונה לרחובות "התעשייה" ו"המסגר".
בשטח האטריום תינתן זיקת הנאה למעבר לציבור אשר ישמש להצבת ריהוט עבור באי בתי הקפה והמסעדות שבקומת הקרקע.


http://www.moin.gov.il/PublicationsAndUsefullInfo/PressAnnouncements/Pages/or-yehoda-plan.aspx#cont