ל.י. הופמן, אדריכלים ומתכנני ערים
Enter your title here
Enter your text here


הפיכת לול ישן למרכז מבקרים
שקום לול ישן בכפר הירוק
Enter your title here
Enter your text here הכפר הירוק-                  שביל הכלים החקלאיים
Enter your title here
Enter your text here


הפיכת לול ישן למרכז מבקרים
הכפר הירוק-פיתוח
Enter your title here
Enter your text hereשביל התפוזים בכ. הירוק  
Enter your title here
Enter your text hereלמרכז בקרים בכ.-הירוק
Enter your title here
Enter your text hereהכפר הירוק
Enter your title here
Enter your text hereרחבה למרכז מבקרים
Enter your title here
Enter your text hereשביל הכלים החקלאיים
Enter your title here
Enter your text hereרחבת משחק שח
Enter your title here
Enter your text hereרחבה מוצלת
Enter your title here
Enter your text here
Enter your title here
Enter your text hereמעברים בכפר הירוק
למידע נוסף​

Enter your title here
Enter your text here


למידע נוסף
בכפר הירוק
פתוח שטח