ל.י. הופמן, אדריכלים ומתכנני ערים
Enter your title here
Enter your text here


הפיכת לול ישן למרכז מבקרים
שקום לול ישן בכפר הירוק
Enter your title here
Enter your text here הכפר הירוק-                  שביל הכלים החקלאיים
Enter your title here
Enter your text here


הפיכת לול ישן למרכז מבקרים
הכפר הירוק-פיתוח
Enter your title here
Enter your text hereשביל התפוזים בכ. הירוק  
Enter your title here
Enter your text hereלמרכז בקרים בכ.-הירוק
Enter your title here
Enter your text hereהכפר הירוק
פתוח שטח