ל.י. הופמן, אדריכלים ומתכנני ערים
הצעה למתחם טכנולוגיה בכפר הירוק
תוכן בבניה