ל.י. הופמן, אדריכלים ומתכנני ערים
בית אשד - רמת גן
תוכן בבניה