ל.י. הופמן, אדריכלים ומתכנני ערים
מתחם גני ארועים בשדה יואב