ל.י. הופמן, אדריכלים ומתכנני ערים
בניין בוטיק ברמת השרון