ל.י. הופמן, אדריכלים ומתכנני ערים
מבנים שונים עבור מרכז בינוי
תוכן בבניה