ל.י. הופמן, אדריכלים ומתכנני ערים
     קיסריה

תוכן בבניה